Maatschappelijke projecten waarbij Mentorhulp Oisterwijk actief is:
• Maatschappelijk Inloopspreekuur
• De Aanschuiftafel
• Eten Wat de Pot Schaft
• Oisterwijk Wandelt
• Ontmoeting in Beweging
• Interculturele ontmoetingen
• Groen voor Grijs

Kenmerkend voor deze projecten is de participatie van alle bevolkingsgroepen. In onze projecten worden er verbindingen gelegd door jongeren daar te laten helpen waar ouderen hulp nodig hebben. Eenzame ouderen nemen weer deel aan de maatschappij. Ook mensen met een beperking dragen in diverse projecten hun steentje bij. Autochtone en allochtone bevolkingsgroepen komen dichter bij elkaar.