Over de Zorgmentor / Initiator Sociale Verbinding

IMG_7764-002Begin 2013 ben ik begonnen met Mentorschap Oisterwijk. Voor die tijd heb ik 17 jaar zorg gedragen voor een ouder echtpaar en heb ik mijn zus begeleid in haar laatste levensfase en ervoor gezorgd dat zij thuis kon sterven zoals haar wens was. Dit was voor mij een ommekeer in mijn leven en de motivatie om het mentorschap ook inderdaad te gaan doen.

Voor iedere cliënt die door de rechtbank aan mij werd toegewezen voor het mentorschap, werd ik door de rechtbank beëdigd en mocht dan pas officieel voor deze cliënt de belangen gaan behartigen. Het betrof hier mensen met een beperking die zelf niet beschikkingsbekwaam zijn. Hier gaat echter veel tijd overheen, 4 tot 6 maanden, en mijn eerste cliënt was dan ook al overleden voordat de beëdiging kon plaatsvinden. Ook het participeren, waar iedereen het over heeft, blijkt in de praktijk een groot probleem.

Er zit dus een groot gat tussen de aanvraag voor mentorschap en het tijdstip waarop je werkelijk met het mentorschap kunt starten. Om dit gat te vullen ben ik eind 2013 gestart met Mentorhulp Oisterwijk. Als Zorgmentor / Initiator Sociale Verbinding vervul ik een verantwoordelijke, zinvolle en plezierige rol voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving en kom ik op voor hun belangen.

Ik heb een opleiding gevolgd en volg bijscholing om mijn vak als Zorgmentor / Initiator Sociale Verbinding goed uit te kunnen oefenen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen rondom zorg en welzijn.

Als u vragen heeft of u wilt voor kortere/langere tijd een helpende hand, dan kom ik graag bij u langs voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Vriendelijke groet,

Karin Rentmeester

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*