Maatschappelijk betrokken


Op de foto van links naar rechts: Alwin Houwing, Eric Haenen, Karin Rentmeester, Eric Rentmeester, Niels Janse en Melvin Mersé.

Op 26 januari 2019 reikte het bestuur van Stichting Oisterwijk Centraal voor de eerste keer de sponsor-awards uit. Uit handen van de nieuwe voorzitter, Nelleke van Wijk, ontvingen Niels Janse, Melvin Mersé, Alwin Houwing en Eric Haenen een prachtig glasgeblazen kunstwerkje.

Het glaswerk, gemaakt door Aad van der Weel, leerling glasblazer, verbeeldt de 4 huisjes uit het logo van Oisterwijk Centraal. Deze huisjes zijn transparant en staan voor bescherming voor diegenen die dat kunnen gebruiken, ongeacht godsdienst, ras of sekse.

Melvin ontving het omdat hij De Rode Lelie wekelijks beschikbaar stelt als verzamelpunt voor de “Oisterwijk Wandelt”, het jaarlijkse SOC vrijwilligers feest en maandelijks voor “De Aanschuiftafel”.

Niels, van restaurant Sec, zorgt er maandelijks voor dat er eten is voor “Eten Wat De Pot Schaft”. Dit haalt hij bij elkaar door bij de collega horecabedrijven en uit zijn eigen keuken de ingrediënten bijeen te brengen. Vrijwilligers maken er daarna een mooie maaltijd van. Ook stelde hij zijn restaurant beschikbaar voor het kerstdiner voor de minima in 2017. Het idee voor dat kerstdiner kwam van Loes Westgeest.

Alwin en Eric stellen de ruimte van The Inside beschikbaar voor de viering van Internationale Vrouwendag en tijdens de “Week van de Verbinding” in september 2018.
Zonder deze sociale ondernemers kan de stichting haar reguliere activiteiten niet uitvoeren. Het bestuur dankt hen heel hartelijk.

Tot verrassing van Karin en Eric Rentmeester ontvingen zij ook een award. Zij staan aan de basis van Mentorhulp Oisterwijk en Stichting Oisterwijk Centraal. Mentorhulp Oisterwijk haalt eenzame mensen uit hun isolement, helpt mensen te participeren door hen te begeleiden naar de activiteiten van Stichting Oisterwijk Centraal zoals het wekelijkse “Ontmoeting in Beweging” in De Leye.

Maatschappelijke betrokkenheid
Op 30 september 2014 heeft Mentorhulp Oisterwijk als eerste organisatie een ondersteunende subsidie van het Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk (MIGO) toegewezen gekregen.

Het MIGO zorgt ervoor dat initiatieven van burgers uit de kernen Heukelom, Moergestel of Oisterwijk de kans krijgen om uit te groeien tot sociale projecten waar de inwoners van onze gemeente trots op kunnen zijn.

MIGO_Logo contouren

Maatschappelijke projecten waarbij Mentorhulp Oisterwijk actief is:
• Maatschappelijk Inloopspreekuur
• De Aanschuiftafel
• Eten Wat de Pot Schaft
• Oisterwijk Wandelt
• Ontmoeting in Beweging
• Interculturele ontmoetingen
• Groen voor Grijs

Kenmerkend voor deze projecten is de participatie van alle bevolkingsgroepen. In onze projecten worden er verbindingen gelegd door jongeren daar te laten helpen waar ouderen hulp nodig hebben. Eenzame ouderen nemen weer deel aan de maatschappij. Ook mensen met een beperking dragen in diverse projecten hun steentje bij. Autochtone en allochtone bevolkingsgroepen komen dichter bij elkaar.

Relatie SOC-MO