Maatschappelijk betrokken

Maatschappelijke betrokkenheid
Op 30 september 2014 heeft Mentorhulp Oisterwijk als eerste organisatie een ondersteunende subsidie van het Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk (MIGO) toegewezen gekregen.

Het MIGO zorgt ervoor dat initiatieven van burgers uit de kernen Heukelom, Moergestel of Oisterwijk de kans krijgen om uit te groeien tot sociale projecten waar de inwoners van onze gemeente trots op kunnen zijn.

MIGO_Logo contouren

Maatschappelijke projecten waarbij Mentorhulp Oisterwijk actief is:
• Maatschappelijk Inloopspreekuur
• De Aanschuiftafel
• Eten Wat de Pot Schaft
• Oisterwijk Wandelt
• Ontmoeting in Beweging
• Interculturele ontmoetingen
• Groen voor Grijs

Kenmerkend voor deze projecten is de participatie van alle bevolkingsgroepen. In onze projecten worden er verbindingen gelegd door jongeren daar te laten helpen waar ouderen hulp nodig hebben. Eenzame ouderen nemen weer deel aan de maatschappij. Ook mensen met een beperking dragen in diverse projecten hun steentje bij. Autochtone en allochtone bevolkingsgroepen komen dichter bij elkaar.

Relatie SOC-MO