Links

Mentorschap
Verzoek onderbewindstelling; Instelling van mentorschap; Onder curatelestelling.
Naar de website

CIZ
Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).
Naar de website

PGB
Persoons Gebonden Budget aanvragen.
Naar de website

NBPM
Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren
Naar de website

ZORGWIJZER
Zorgwijzer.nl
YoungStylist

MIGO
Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk
Naar de website

Zorg voor Elkaar
Coörporatie voor Welzijn en Zorg Heukelom, Moergestel en Oisterwijk “Zorg voor Elkaar”
Naar de website

Wijzelf Zorgcoöperatie
Hulp en zorg voor elkaar, voor inwoners van Oisterwijk
Naar de website

unnamed