Links

Mentorschap
Verzoek onder bewindstelling; Instelling van mentorschap; Onder curatelestelling.
Naar de website

CIZ
Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).
Naar de website

PGB
Persoons Gebonden Budget aanvragen.
Naar de website

NBPM
Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren
Naar de website

ZORGWIJZER
Zorgwijzer.nl
YoungStylist

SENSOOR
Dag en nacht een luisterend oor.

 


MIGO

Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk
Naar de website

unnamed