Diensten

De Zorgmentor / Initiator Sociale Verbinding regelt allerlei zaken en is de helpende hand als het even wat minder met u of uw partner gaat, zoals: begeleiding bij bezoek aan huisarts of specialist, licht huishoudelijke hulp, boodschappen doen, uitstapjes, koken, bezoek aan familie en vrienden, winkelen, administratie en post, tuinonderhoud en slaapdienst.

Indien gewenst treedt de Zorgmentor / Initiator Sociale Verbinding op als vertegenwoordiger van de cliënt met betrekking tot diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, in situaties waarin de cliënt aangeeft ondersteuning te kunnen gebruiken.

  • Als u hulp nodig heeft als u net uit het ziekenhuis komt.
  • Als u gezelschap zoekt voor een kopje thee/ koffie te drinken, of erop uit wil.
  • Taken in huis voor u verlichten door bijvoorbeeld hulp in te schakelen om huishoudelijke taken te verrichten  / uw tuin bij te houden / boodschappen te doen.
  • Wonen uw kinderen niet vlak bij u of is er even geen tijd,  heeft  u een afspraak met de huisarts/specialist, de zorgmentor kan u terzijde staan.
  • De zorgmentor kan u begeleiden bij deze gesprekken en de adviezen en afspraken vastleggen in uw dossiermap die zorgvuldig voor u wordt bewaard.
  • Als u gaat verhuizen naar een kleinere woning/appartement/verzorgingstehuis kan de mentor zorgen dat deze verhuizing voor u zonder stress en zorgen verloopt. Zodat u rustig naar uw nieuwe woonplek kunt gaan.

Een Zorgmentor / Initiator Sociale Verbinding kan worden ingeschakeld door iedereen die graag ondersteuning wil bij de behartiging van belangen van niet-materiële aard. Voor ouderen betekent dit vaak dat verhuizing naar een verzorgingsinstelling vaak nog enige tijd kan worden uitgesteld.